‘Kudüs’ dini, tarihi ve edebi açıdan anlatıldı

‘Kudüs’ dini, tarihi ve edebi açıdan anlatıldı

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıyan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.S.) İsra ve Miraç mucizesine şahit olan kutsal şehir Kudüs; bir çok farklı noktadan konunun uzmanları tarafından anlatıldı. Bu anlatılar “Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs” kitabında toplandı.

İbrahim Çelik, Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Doç. Dr. Özcan Güngör ve Dr. Necip Fazıl Kurt’un baş editörlüğünde; Arş. Gör. Halil İbrahim Doğan, Arş. Gör. Rukiye Aysun İnan ve Arş. Gör. Tuğba Özen’in editörlüğünde hazırlanan eser, DBY Yayınlarından çıktı.

Kitapta yer alan makaleler ise şöyle:

“Hadis Kültüründe Kudüs ve Mescid-i Aksa (Dr. Öğr. Üyesi Ali Karakaş)

Mescidü’l-Aksa ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Halil Kaya)

Kudüs Vakıflarının Bugünkü Durumu ve SûfHareketinde İsrâ Algısının Tesiri (Doç. Dr. Mustafa Altunkaya)

Süleyman’ın Emrinde Olan Cinler ve Mahiyeti Üzerine (Prof. Dr. Mehmet Ünal)

İslâm Düşüncesinde Birlikte Yaşama/Kudüs Örneği (Prof. Dr. Ahmet Yıldırım)

Evanjelik Hıristiyanlığın Eskatolojik Kudüs Algısı (Prof. Dr. Mustafa Bıyık)

Kudüs’ün Selâhaddîn-i Eyyûbî’den Sonra Haçlılara Teslim Edilmesi (Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarı)

“Nebzetü’l-Menâsik”: en-Nakşibendî el-Muradî’nin Hac Rehberi’nde Kudüs Bahsi (Dr. Şerife Eroğlu Memiş)

Suriye Vilayeti, Devlet ve Maarif Nezareti Salnâmeleri’nde Kudüs (Doç. Dr. Yasin Yılmaz)

XVI. Yüzyılda Kudüs’te Osmanlı Kanunlarının Sosyal Hayata Yansımasına Dâir Örnekler (Sevde Nur Güldiken)

Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’s-Sahra (Prof. Dr. Abdulkadir Dündar)

İki Çağdaş Seyyah: Evliya Çelebi ve Nablusî’nin XVII Yüzyılda Kudüs’e Dair Anlatımlarının Karşılaştırılması ( Arş. Gör. Şeyda Nur Ersöz)

Kudüs Harem-i Şerîfi Hakkında Unutulmuş Bir Eser: Târihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî (Öğr. Gör. Muhammed İhsan Hacıismailoğlu)

Kazan Tatar Aydını Ayaz İshaki’nin “İslamMemleketlerinde” Adlı Yol Hatıralarında Kudüs (Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin)

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Bir İslam Şehri Olarak Kudüs (Prof. Dr. Zeki Taştan)

Siyer-i Veysî’nin Miraç Bölümü: Muhteva Özellikleri (Prof. Dr. Nuran Öztürk)

Yusuf Akçura ve Ahmet Rasim’in Muhabir Mektuplarında Suriye’den Kudüs’e Uzanan Coğrafya (Dr. İbrahim Özen)

Yüzyılın İlk Çeyreğinde Yazılmış Bir Mesneviye Göre Kudüs (Prof. Dr. Filiz Kılıç)

Cebrâ İbrâhîm Cebrâ’nın Eserlerinde Kudüs İmgesi (Doç. Dr. Fatıma Betül Üyümez)

Günümüz Âşık Şiirlerinde Kudüs (Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın)

Servet-i Fünun Dergisi’nde Yayınlanan Görseller Üzerinden 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kudüs ( Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuhoğlu)

Edward Said’in Entelektüel Birikiminde Kudüs’ün Yeri (Hatice Bildirici)

Edward Said’in Kudüslü Belleği ve Sürgünlüğün Felsefi Grameri (Dr. Öğr. Üyesi Feyza Şule Güngör)

Kudüs’ün Başkent İlanı Haberlerinin SöylemYapısınınÇözümlenmesi (Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç)

Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri ( Dr. Öğr. Üyesi Meltem Keskin Köylü)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.